TUYÊN TRUYỀN CHO HỌC SINH NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

TUYÊN TRUYỀN CHO HỌC SINH NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 

22/12/1944 - 22/12/2021

          Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. 

          Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thầy và trò trườngTiểu học Vân Tảo quyết tâm thi đua Dạy tốt – Học tốt, thích ứng với tình hình phòng chống dịch Covid-19, học tập theo tấm gương tác phong anh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt giáo dục lồng ghép an ninh quốc phòng, giáo dục biển đảo. Quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ kỉ niệm lớn của đất nước, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022 của nhà trường, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng về quân sự, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

          Bộ phận Thư viện và Đ/c Tổng phụ trách trường tiểu học Vân Tảo  đã sưu tầm và  làm clip tuyên truyền ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ CLIP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN TẢO