Trường TH Vân Tảo tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020

Thực hiện Công văn số 3589/BGDĐT - GDTX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020 và kế hoạch số 218/KH-BCĐXHHT của Ban chỉ đạo xã hội học tập của UBND huyện Thường Tín, ngày 23 tháng 9 năm 2020; trường TH Vân Tảo đã tổ chức phát động đến toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

                                                                                                    Thầy Phạm Quang Lực - Hiệu trưởng nhà trường phát động chương trình

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong những năm qua, Tuần lễ đã được các địa phương tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong xã hội; đã huy động được các sở, ngành, hội, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ. Từ tuần lễ, nhiều lớp học chuyên đề đã được mở ra; nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng đã được xây dựng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Bài viết liên quan