Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các bậc PHHS trường Tiểu học Vân Tảo

Thực hiện công văn số 357/SGD ĐT-CTTT ngày 31/01/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban giám hiệu nhà trường xin thông báo tới học sinh và PHHS:

- Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021: Học sinh nghỉ học.

Trong thời gian nghỉ học, Học sinh sẽ học trực tuyến theo Thời khoá biểu, thời gian biểu của từng lớp (GVCN sẽ thông báo trên nhóm lớp).

- Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021: Học sinh nghỉ Tết 

Rất mong các vị PHHS tạo điều kiện để học sinh tham gia học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ với tinh thần học tập nghiêm túc.

PHHS thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp, cập nhật tình hình sức khoẻ học sinh, đảm bảo cho các con thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Trân trọng!