PHÁT ĐỘNG LÀM TẤM CHẮN GIỌT BẮN, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhằm góp phần hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và các điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;Thực hiện Công văn số 338 - CV/HĐ ĐTP, ngày 11/5/2021 của Hội đồng Đội Thành phố, Liên đội trường Tiểu học Vân Tảo phát động làm tấm chắn giọt bắn, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.