khai giang nam hoc 2019

Khai giảng phải ngắn gọn, vui tươi

Ông Nhạ cho biết ý tưởng hợp nhất ngày tựu trường và khai giảng nhằm tạo ra không khí vui tươi thực sự cho cả thầy và trò khi vào năm học mới.

 Tuy nhiên, hiện nay đang là giai đoạn quá độ (giữa việc thực hiện chương trình hiện hành và sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm sau), nên việc này chưa thể làm ngay.

Ngoài ra, việc bố trí kế hoạch năm học còn phải tính cả đến việc tái tạo năng lượng cho giáo viên; bởi nếu không thì các thầy cô không có nghỉ hè, không có ngày nghỉ. Ông Nhạ cũng cho biết thêm, ngành giáo dục sẽ cùng các thầy cô giảm những áp lực không đáng có của quá tải sổ sách, giáo án.