KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 234/KH-BCĐXHHT ngày 28/9/2022 của Ban chỉ đạo xã hội học tập huyện Thường Tín. Trường Tiểu học Vân Tảo đã xây dựng kế hoạch, thời gian và nội dung thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 2859/SGDĐT-GDTX -ĐH ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022;

Thực hiện kế hoạch số 234/KH-BCĐXHHT ngày 28/9/2022 của Ban chỉ đạo xã hội học tập huyện Thường Tín về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022, trường Tiểu học Vân Tảo xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2022 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng cho giáo viên và học sinh, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

- Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ.

Chủ đề của Tuần lễ: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.

III. THỜI GIAN.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ tổ chức vào ngày 01/10/2021. (Hình thức online).

I. NỘI DUNG.

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19 với các nội dung sau:

+ Học, học nữa, học mãi.

+ Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

+ Học để trở thành người công dân tốt, học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học là một việc phải tiếp tục suốt đời.

+ Học tập suốt đời chính là chìa khóa của mọi thành công.

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ.

-Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

- Kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

- Phát động Hội hoc – Hội giảng với các phong trào như: Thi đua giành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, thi trang trí lớp học thân thiện, tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh – giáo dục kỹ năng sống, tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày 20 tháng 11.

- Treo khẩu hiệu: Học tập suốt đời chính là chìa khóa của mọi thành công với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID – 19” trong suốt thời gian phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Phát động phong trào xây dựng thư viện của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.

- Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

- Thời gian và nội dung thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức và thực hiện như sau:

Số TT

Giờ

Ngày

Địa điểm

Nội dung

Ghi chú

 

1

 

 

8 giờ

 

 

01/10

 

 

- Khuôn viên nhà trường

- Khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

 

 

2

 

8 giờ

 

02/10

 

- Phòng hội đồng

- Phòng tin học

- Xây dựng các tiêu chí thi đua

- Bồi dưỡng kĩ năng CNTT cho giáo viên trong nhà trường.

 

 

3

7 giờ 45 phút

 

03/10

- Sân trường

- Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học.

 

4

14 giờ 35 phút

04/10

- Phòng học

- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

 

5

8 giờ

05/10

- Phòng thư viện

- Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

 

6

8 giờ

06/10

- Phòng thư viện

-Thi xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh.

 

7

7 giờ 30

07/10

- Phòng hội đồng

Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

 

3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ

- Ngân sách nhà nước.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2022. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch này, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ có điều chỉnh, bổ sung nếu có những trường hợp phát sinh theo thực tế./.