HƯỞNG ỨNG CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU

Hưởng ứng CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU do phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Tín tổ chức.

Trường Tiểu học Vân Tảo đã tạo tài khoản cho toàn bộ giáo viên phụ trách và toàn bộ học sinh của nhà trường. Giáo viên phụ trách đã gửi tài khoản đến 100% học sinh của mình và hướng dẫn các em vào tham gia cuộc thi.

Sơ lược về cuộc thi Đấu trường toán học:

- Các vòng thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ Thứ năm (04/03/2021).

- Mỗi vòng thi diễn ra đúng 20 phút.

- Học sinh thi đủ 6/8 vòng sẽ đủ điều kiện thi vòng trường.

- Có thể thi trên máy tính hoặc điện thoại.

Hướng dẫn chi tiết:

1/ Hướng dẫn cách tham gia thi Đấu trường dành cho máy tính bàn, laptop: https://drive.google.com/file/d/1EuBOIhDg9Xi2EUqKIGu7CkWYlxJEX5Kx/view?usp=sharing 

2/ Hướng dẫn các tham gia thi Đấu trường dành cho thiết bị di động: https://drive.google.com/file/d/1yofiATYzC68YEQrFUG7VJNCERwzS1Yz6/view?usp=sharing 

3/ Hướng dẫn xuất danh sách học sinh: Đăng nhập tài khoản GV --> Quản lý học sinh --> Nút Xuất tài khoản học sinh 

4/ Hướng dẫn tạo tài khoản học sinh (cho trường hợp trường thấy thiếu tài khoản học sinh hoặc có học sinh trường cần đăng kí thêm): https://www.youtube.com/watch?v=GZu9fk4_arA 

5/ Hướng dẫn admin nhà trường add học sinh đã có tài khoản trước đó và muốn dùng tài khoản này để thi nhà trường: https://www.youtube.com/watch?v=s6hAi1u-d-8 

6/ Hướng dẫn tạo tài khoản giáo viên (cho trường hợp thiếu tài khoản giáo viên hoặc có thêm giáo viên mới): https://www.youtube.com/watch?v=h7ovluEHS_o 

7/ Những lưu ý khi tham gia đấu trường: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-aOtUitUi1FyNnXfaajy6Y8NI1eWlRKyDotOtwYVWPY/edit#gid=0