HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/02/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 28/02/2021

Nhằm đảm bảo cồn tác phòng chống bịch bệnh COVID-19, từ ngày 17/02/2012 đến hết ngày 28/02/2021 học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng đến trường. Trong thời gian này học sinh, sinh viên, học viên thực hiện việc học trực tuyến qua internet theo kế hoạch của nhà trường