ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

         Căn cứ Thông báo số: 88/TB-UBND ngày 05/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội,trong đó các xã, thị trấn thuộc huyện Thường Tín đều ở cấp độ dịch 1, 2;

         Thực hiện  Công văn số: 320/UBND-KGVX ngày 05/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học;

         Thực hiện Công văn số: 20/GDĐT ngày 08/02/2022 của Phòng GDĐT huyện Thường Tín về thông báo cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường học từ ngày 10/02/2022;

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã triệu tập 100% CBGVNV đến trường để dọn vệ sinh trường lớp và khuôn viên quanh sân trường 02 buổi ngày 08 và 09/02. Quanh sân trường và cống rãnh được rắc vôi bột; bàn ghế, cửa sổ, cửa lớp …được lau bằng dung dịch ClominB, nhờ đó khuôn viên nhà trường được sạch sẽ, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Các trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch được chuẩn bị đầy đủ, có đầy đủ kịch bản và cách xử lý khi có GV hoặc HS là F0. Sau mỗi buổi học yêu cầu GVCN ở lại lau bàn ghế bằng dung dịch ClominB để khử khuẩn chuẩn bị cho buổi học của buổi sau.

Nhà trường đã nhờ hệ thống loa truyền thanh của xã đọc các bài tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để phụ huynh và học sinh nắm được cách phòng bệnh.

Công tác đón học sinh trở lại trường đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

                                MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHÀO ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC