Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Tinh thần ủng hộ của Cán bộ giáo viên - nhân viên trường TH Vân Tảo ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 

       Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Trường Tiểu học Vân Tảo đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Thành phố tập trung phòng chống dịch, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Tổng số tiền ủng hộ (tính đến thời điểm hiện tại) là 5.500.000vnđ (Năm triệu năm trăm nghìn đồng) .

Cuộc thi ảnh “Ấn tượng Việt Nam mùa COVID-19” - Tin tổng hợp - Cổng thông  tin Bộ Y tế