HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện văn bản số 3194/HDLT: SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) năm học 2021-2022, Thực hiện văn bản số 3194/HDLT: SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) năm học 2021-2021.

Thực hiện  Công văn số: 229/HD-PGD&ĐT Thường Tín về việc  hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022.

Sáng 12/10/2021 Trường Tiểu học Vân Tảo kết hợp với Công đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022 thành công tốt đẹp. Do trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên chỉ có BGH và một số nhân viên dự trực tiếp, còn lại toàn thể giáo viên đã dự hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đã đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, hình thức và thành phần. Hội nghị đã tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC trước đó và những quy định về việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm, thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe, giải đáp những thắc mắc kiến nghị của CB,CC,VC; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc nâng cao đời sống CB,CC,VC trong nhà trường; phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân;  kiện toàn lại Ban Thanh tra nhân dân.

                              Một số các hình ảnh trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022