03/10/22  Tin của trường  1
Thực hiện Kế hoạch số: 234/KH-BCĐXHHT ngày 28/9/2022 của Ban chỉ đạo xã hội học tập huyện Thường Tín. Trường Tiểu học Vân Tảo đã xây dựng kế hoạch, thời gian và nội dung thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.
 20/09/22  Tin của trường  9
Trường Tiểu học Vân Tảo tổ chức cho học sinh vui Tết Trung thu năm 2022
 11/02/22  Tin của trường  60
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
 24/01/22  Tin của trường  67
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẾN HỌC SINH VỀ NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC