• Anh_Khai_giang_91726
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bản thành phố Hà Nội; Công văn số 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023;Công ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1